Kungörelse (1973:786) om inbetalning av överlastavgift

SFS nr
1973:786
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1103
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:914

Skatteverket meddelar föreskrifter om inbetalning av
överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.
Förordning (2003:914).