Cirkulär (1973:801) till hovrätterna och tingsrätterna om nämndemän i domsaga och i fastighetsdomstol vid ändring i rikets judiciella indelning

SFS nr
1973:801
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1973-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1149
Upphävd
1997-01-01

Ändras rikets judiciella indelning under period för vilken nämndeman
i domsaga är vald skall nämndemannen intill pågående valperiods slut
anses vald till nämndeman i domsaga som omfattar den kommun för vilken
han är valbar till nämndeman.

Nämndeman i fastighetsdomstol skall i fall som anges i första stycket
intill pågående valperiods slut anses vara vald till nämndeman i
fastighetsdomstol för domsaga som omfattar den kommun för vilken han
är valbar till nämndeman.