Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:898) om Sveriges CECA-avtal

SFS nr
1973:898
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-11-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1980:1080

Regeringen ger till känna att Sverige och Europeiska kol- och
stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater med anledning av
Greklands anslutning till gemenskapen från och med den 1 januari 1981
slutit ett tilläggsprotokoll till CECA-avtalet.