Kungörelse (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar

SFS nr
1974:1051
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1366
Upphävd
1989-01-01

Läkarintyg som avses i 10 kap. 15 § föräldrabalken skall vara utfärdat
av läkare som har specialistkompetens i allmän psykiatri, rättspsykiatri
eller barn- och ungdomspsykiatri eller som annars har förklarats behörig
av socialstyrelsen.

Intyg skall vara avfattat enligt formulär som socialstyrelsen
fastställer. Förordning (1976:631).