Statens förhandlingsnämnds Cirkulär (1974:1110) om underrättelser till statens förhandlingsnämnd om förvärv och försäljning av mark

SFS nr
1974:1110
Departement/myndighet
Statens Förhandlingsnämnd
Utfärdad
1974-12-11
Upphävd
1986-07-01