Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

SFS nr
1974:122
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1974-03-22

Förutom 3 § första stycket lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall tillämpas i förhållande till följande stater
de särskilda bestämmelser som gäller enligt nedan angivna
överenskommelser i fråga om immunitet eller privilegier för konsulat,
konsulatsmedlemmar eller deras familjer eller konsulära kurirer.

———————————————————————
Stat Överenskommelse
———————————————————————
1. Amerikas Förenta konsularkonvention den 1 juni 1910
Stater
2. Storbritannien konsularkonvention den 14 mars 1955 med
tillhörande signaturprotokoll och
ministeriella noter
3. Frankrike konsularkonvention den 5 mars 1955 med
tillhörande signaturprotokoll
4. Sovjetunionen konsularkonvention den 30 november 1967
5. Rumänien konsularkonvention den 12 februari 1974
Förordning (1977:33).