Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank

SFS nr
1974:397
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:283
Upphävd
1987-07-01