Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

SFS nr
1974:579
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1502

1 § Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första
stycket regeringsformen. Lag (2010:1423).

2 § Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan
den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta
domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol
eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från
Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502).