Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten;

SFS nr
1974:615
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1974-06-28

Vad i lag eller annan författning eller särskilt beslut föreskrives om
krigsmakten skall i stället avse försvarsmakten.