Riksskatteverkets Kungörelse (1974:650) angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt

SFS nr
1974:650
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-06-18
Upphävd
1986-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/