Förordning (1975:1047) om vigselförrättare i vissa fall

SFS nr
1975:1047
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:1018

Varje domkapitel skall meddela de förordnanden för vigselförrättare
som behövs för att den rätt till vigsel inom församlingarna i stiftet
som avses i 4 kap. 4 § äktenskapsbalken skall kunna tillgodoses. Till
vigselförrättare får domkapitlet därvid förordna endast den som är
anställd som präst i stiftet. Förordning (1987:1018).