Lag (1975:1190) om andra allmänna gudstjänster än högmässa

SFS nr
1975:1190
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1975-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1557
Upphävd
1989-01-01