Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1975:1243
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1975-12-11

Regeringen ger till känna — med anledning av att räntelagen (1975:635)

träder i kraft den 1 januari 1976 — att riksbankens diskonto från och
med den 22 augusti 1975 är sex procent.