Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg

SFS nr
1975:309
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1975-05-29

Regeringen föreskriver, med anledning av konsularkonventionen med
Rumänien den 12 februari 1974 och med stöd av lagen (1952:532) om
undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister
mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg, att tvist
mellan befälhavaren och besättningen på fartyg med hemort i Rumänien
angående tjänsteförhållandet icke får upptagas vid svensk domstol.