Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar

SFS nr
1975:588
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1975-06-26

Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och
tolkar. Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.