Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter

SFS nr
1975:6
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-01-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:240
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:907

Regeringen överlåter åt centrala valmyndigheten att meddela de
närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av

1. vallagen (1997:157),
2. lagen (1997:158) om röstlängdsregister,
3. lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,
5. folkomröstningslagen (1979:369),
6. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i
hela landet. Förordning (1999:907).