Förordning (1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster;

SFS nr
1975:608
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1975-07-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:633
Upphävd
1996-07-01

Har statlig tjänst hänförts till skyddsklass enligt
personalkontrollkungörelsen (1969:446), får myndighet ej tillsätta
tjänsten med annan än svensk medborgare eller förordna annan än svensk
medborgare att utöva tjänsten.