Förordning (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader;

SFS nr
1975:634
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1975-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1237

Lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader
och hemskillnader är tillämplig i fråga om äktenskapsskillnad eller
hemskillnad som har vunnits i

Australien,

Cypern,

Danmark utom Grönland och Färöarna,

Egypten,

Finland,

Italien,

Luxemburg,

Nederländerna med Aruba,

Norge,

Portugal,

Schweiz,

Storbritannien och Nordirland jämte öarna Guernsey, Jersey och
Isle of Man samt Bermuda, Gibraltar och Hongkong, eller

Tjeckoslovakien.

Förordning (1991:1237).