Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor

SFS nr
1975:827
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1975-09-04

1 § Med anledning av den nya regeringsformen skall tillverkas minnesmynt

med ett namnvärde av femtio kronor.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt om 27,03 gram

och en diameter om 36 millimeter. Avvikelse från den nominella vikten
får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan de i lilla
riksvapnet ingående tre kronorna utan sköld. Därunder “50 KR”, omgivet
av, till vänster ett stiliserat “E”, som anger myntningsorten, och till

höger myntdirektörens monogram. Som omskrift på myntets övre del
“SVERIGE”. Innanför randen en av små cirkelbågar sammansatt linje. På
frånsidan en fackla, som omgives av uppsträckta händer, symboliserande
folket i val. Upptill årtalet “1975”, delat av facklans övre del.
Framför facklan en kvist av ek. Omskrift “ALL OFFENTLIG MAKT I SVERIGE
UTGÅR FRÅN FOLKET”. Innanför randen en av små cirkelbågar sammansatt
linje. Randen slät.