Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor

SFS nr
1975:86
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:528
Upphävd
1995-07-01

Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor.
Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.