Förordning (1975:874) om anordnande av bevakning

SFS nr
1975:874
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1975-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1984:589
Upphävd
1988-07-01