Förordning (1975:931) om sjörättsdomstolar

SFS nr
1975:931
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1218

Regeringen föreskriver att Luleå, Sundsvall, Stockholms, Kalmar,
Malmö, Göteborgs och Värmlands tingsrätter skall vara
sjörättsdomstolar enligt 21 kap. 1 § sjölagen (1994:1009).
Förordning (2004:1218).