Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov

SFS nr
1976:1091
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1125

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet
av lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Föreskrifter
som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter
att respektive myndighet har hörts. Förordning (2014:1125).