Förordning (1976:1111) med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag

SFS nr
1976:1111
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-12-15

Regeringen ger tillkänna följande.

Den 21 juni 1976 antog regeringarna i de länder som är medlemmar i
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) en
deklaration om internationella investeringar och multinationella
företag. I deklarationen heter det bl.a. att regeringarna

1. gemensamt rekommenderar multinationella företag som är verksamma
inom OECD:s medlemsländer att följa till deklarationen fogade
riktlinjer för multinationella företag,

2. skall tillförsäkra utlandskontrollerade företag, som är verksamma
inom OECD:s medlemsländer, nationell behandling,

3. skall beakta andra medlemsländers intressen vid utformningen av
statliga åtgärder, som främjar eller hämmar internationella direkta
investeringar.

OECD:s ministerråd beslutade i samband med antagandet av deklarationen
om former för samråd i dessa frågor.