Förordningen (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel

SFS nr
1976:113
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1976-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:43
Upphävd
1990-04-01