Förordning (1976:114) om biträde vid utdelande av nattvarden inom svenska kyrkan

SFS nr
1976:114
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1976-01-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1081
Upphävd
1989-01-01