Förordning (1976:15) med uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1976:15
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-02-05

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 30
januari 1976 är fem och en halv procent.