Förordning (1976:166) om främmande staters anslutning till en av internationella arbetskonferensen antagen konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet

SFS nr
1976:166
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1976-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:224
Upphävd
1989-07-01

Regeringen ger till känna att följande främmande stater är anslutna till
den av internationella arbetskonferensen den 28 juni 1962 antagna
konventionen (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands
egna medborgare i fråga om social trygghet. I fråga om varje i
förteckningen upptagen stat anges den dag från och med vilken
konventionen, i de delar Sverige har godtagit de ur konventionen
härrörande förpliktelserna, länder till efterrättelse i förhållande till
vederbörande stat.

Bangladesh 4 februari 1972
Barbados 14 oktober 1975
Brasilien 24 mars 1970
Centralafrikanska
republiken 8 oktober 1965
Danmark 17 juni 1970
Ecuador 9 mars 1971
Finland 15 augusti 1970
Frankrike 13 maj 1975
Guatemala 4 november 1964
Guinea 11 augusti 1968
Indien 19 augusti 1965
Irland 26 november 1965
Israel 9 juni 1966
Italien 5 maj 1968
Jordanien 25 april 1964
Kenya 9 februari 1972
Libyen 19 juni 1976
Madagaskar 22 juni 1965
Mauretanien 15 juli 1965
Nederländerna 3 juli 1965
Norge 28 augusti 1964
Pakistan 27 mars 1970
Syrien 18 november 1964
Tunisien 20 september 1966
Turkiet 25 juni 1975
Förbundsrepubliken
Tyskland 19 mars 1972
Republiken Vietnam 7 december 1971
Zaire 1 november 1968