Lag (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet

SFS nr
1976:173
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1976-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:304
Upphävd
1992-01-01