Förordning (1976:181) om hovrätternas domkretsar

SFS nr
1976:181
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1976-04-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:128
Upphävd
1992-07-01

Regeringen föreskriver att hovrätterna skall ha de domkretsar som
anges i nedanstående förteckning.

——————————————————————
Hovrätt I domkretsen ingående län
——————————————————————
Svea hovrätt Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Gotlands
Örebro
Västmanlands
Kopparbergs
Göta hovrätt Östergötlands
Jönköpings
Kronobergs
Kalmar
Skaraborgs
Hovrätten över Skåne Blekinge
och Blekinge Kristianstads
Malmöhus
Hovrätten för Hallands
Västra Sverige Göteborgs och Bohus
Älvsborgs
Värmlands
Hovrätten för Gävleborgs
Nedre Norrland Västernorrlands
Jämtlands
Hovrätten för Västerbottens
Övre Norrland Norrbottens
——————————————————————-

Överrätt i mål eller ärende som fullföljes från tingsrätt i egenskap
av fastighetsdomstol är den hovrätt under vilken tingsrätten hör.

Om överdomstol i vattenmål finns bestämmelser i vattenlagen
(1918:523).