Lag (1976:296) om kriskoppling

SFS nr
1976:296
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:10
Upphävd
1987-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/