Förordning (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1976:386
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-06-10

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 4
juni 1976 är sex procent.