Förordning (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor

SFS nr
1976:414
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-06-10

1 § Med anledning av giftermålet mellan Konung Carl XVI Gustaf och
Fröken Silvia Sommerlath skall tillverkas minnesmynt med ett namnvärde
av femtio kronor.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03
gram och en diameter av 36 millimeter. Avvikelse från den nominella
vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan till höger
Konung Carl XVI Gustafs bild och till vänster hans tillkommandes bild,
båda avbildningarna snett framifrån. Mellan bilderna en kvist av
nyponros. Över bilderna texten “19 JUNI 1976” och under bilderna orden
“KONUNG CARL XVI GUSTAF” och “DROTTNING SILVIA” på två rader. Underst
konstnärens signatur. På frånsidan stora riksvapnet med sköldhållare
och ordensinsignier men utan vapentält. Under vapnet till vänster “50”
och till höger “KR”. Nedtill vid myntets rand till vänster ett
stiliserat “E”, som anger myntningsorten, och till höger
myntdirektörens monogram. Randen slät.