/r1/ Förordning (1976:486) om stöd åt trav- och galoppsporten;

SFS nr
1976:486
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1250
Upphävd
1989-01-01

Övergångsbestämmelser

1988:1250

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som
har beviljats dessförinnan.