Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

SFS nr
1976:518
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1123

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. Myndigheten ska samråda med
Socialstyrelsen när det gäller föreskrifter som rör sociala
och medicinska frågor. Förordning (2014:1123).