Lag (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

SFS nr
1976:666
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-08-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:10
Upphävd
1987-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/