Förordning (1976:720) om garanti för obligationslån

SFS nr
1976:720
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Regeringen ger till känna, att regeringen /k/ dels /-k/ har fastställt
fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda elva obligationslån
enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ har meddelat garanti för
dessa lån på sammanlagt nominellt sjutton miljarder fyrahundratolv
miljoner femhundra tusen kronor.

Obligationslån Lånebelopp kr.

Svenska statens 9 % obligationslån
1975–09–10 lån nr 125 2 700 000 000

Svenska statens 8 % obligationslån
1975–11–19 lån nr 126 500 000 000

Svenska statens 8 5/8 % obligationslån
1975–11–20 lån nr 127 3 500 000 000

Svenska statens 9 % obligationslån
1976–01–10 lån nr 128 2 100 000 000

Svenska statens 8 1/4 % obligationslån
1976–02–20 lån nr 129 1 100 000 000

Svenska statens 9 % obligationslån
1976–04–10 lån nr 130 2 700 000 000

Svenska statens 9 % obligationslån
1976–06–10 lån nr 131 2 100 000 000

1975 års tredje premieobligationslån 550 000 000

1975 års sparobligationslån 912 500 000

1976 års första premieobligationslån 600 000 000

1976 års andra premieobligationslån 650 000 000