Förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet;

SFS nr
1976:722
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-09-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:265
Upphävd
1997-07-01

Regeringen föreskriver att den konvention mellan Sverige och Österrike
om social trygghet som undertecknats den 11 november 1975 jämte
slutprotokoll till konventionen samt en den 1 juni 1976 undertecknad
överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till
efterrättelse här i riket från och med den 1 november 1976.

Konventionen, slutprotokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas
denna förordning i svensk och tysk text som bilaga 1-3.