Förordning (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1976:759
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1976-10-14

Regeringen ger till känna att riksbankens diskonto från och med den 4
oktober 1976 är åtta procent.