Förordning (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.

SFS nr
1976:819
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1055
Upphävd
1994-10-01

Regeringen föreskriver att tingsrätt skall tillämpa bifogade
“Bestämmelser om avfattning av dom i tvistemål m. m. vid tingsrätt”
och att hovrätt skall tillämpa bifogade “Bestämmelser om avfattning av
dom i tvistemål m. m. i hovrätt”.

Utöver vad som anges i bilagorna till förordningen gäller att
domsblankett inte behöver användas när utskrift av dom i tvistemål
sker med hjälp av dator eller skrivautomat. Förordning (1985:741).