/r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse (1976:948) om ändring av skadeståndslivräntor;

SFS nr
1976:948
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-11-25

Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelsen (1973:219) om
fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor enligt
lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor meddela att berörda
livräntor – föranledda av händelser inträffade efter utgången av år 1973
– skall ökas med 5 % fr.o.m. den 1 januari 1977.

Ändringen avser alla livräntor enligt lagen som fastställts före den 1
januari 1977 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts
senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.