Förordning (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969–1971

SFS nr
1976:950
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1976-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Deklarationer och andra uppgifter, som har avlämnats till ledning för
fastställelse av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt
avseende åren 1969–1971, skall förvaras även efter utgången av år
1976.