Lag (1977:216) om egendom som förvaltas av kommunalstämma

SFS nr
1977:216
Departement/myndighet
Civildepartementet RS2
Utfärdad
1977-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:445
Upphävd
1987-07-01

Om sockenmagasin, tillgångar som hör till magasinskassa eller
rotelhållarkassa eller annan egendom vid utgången av juni 1978
förvaltas av kommunalstämma som avses i 13 § lagen (1930:251) om
kommunalstyrelse på landet, skall egendomen vid nämnda tidpunkt
tillfalla kommunen. Sådan förvaltning får dessförinnan avvecklas i den
ordning och under de förutsättningar som ifråga om vissa kassor
föreskrevs i 1-3 §§ i den numera upphävda kungörelsen (1963:43) med
föreskrifter rörande vissa av kommunalstämma förvaltade kassor.