Riksskatteverkets kungörelse (1977:32) om fastställelse av tabeller för beräkning av sjömansskatt

SFS nr
1977:32
Departement/myndighet
Riksskatteverket
Utfärdad
1977-02-22
Upphävd
1986-07-01

Riksskatteverket fastställer härvid såsom bilagor fogade tabeller
för beräkning av sjömansskatt från och med år 1977, nämligen dels
sjömansskattetabell F, fjärrfart, dels sjömansskattetabell N,
närfart.

innehåll kan, förutom hos riksskatteverkets sjömarnsskattekontor,
erhållas hos länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna.

Tabellen finns ej med här.