Förordning (1977:396) om enskild sjuksköterskeutbildning;

SFS nr
1977:396
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:810
Upphävd
1993-07-01

1 § Statsbidrag till sådan utbildning som motsvarar utbildningen
vid hälso- och sjukvårdslinjen i grundläggande
högskoleutbildning och som anordnas av enskild huvudman
utgår med belopp som regeringen bestämmer särskilt för varje
fall. Förordning (1982:947).

2 § För en läroanstalt med sådan utbildning som avses i denna
förordning skall finnas en styrelse. Förordning (1992:719).

3 § I beslut om statsbidrag meddelar regeringen de föreskrifter i
övrigt som skall utgöra villkor för statsbidrag.