Förordning (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser

SFS nr
1977:502
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-06-16

Vad i författning föreskrives i fråga om begränsning av rätten att
uppbära tjänstelivränta under tid innan ansökning om livränta har gjorts
skall ej längre tillämpas.