Förordning (1977:623) om utbetalning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada

SFS nr
1977:623
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:242
Upphävd
2002-07-01

Regeringen föreskriver att ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada skall betalas ut av riksförsäkringsverket.