Förordning (1977:752) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften

SFS nr
1977:752
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1977-09-15

Regeringen ger till känna att ridderskapet och adeln har beslutat att
riddarhuskapitationsavgiften från och med år 1977 skall vara 75 kronor
om året.