Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

SFS nr
1977:774
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-10-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1248

Sådan terrängskoter med hemort i Finland som ägs av
finländska staten eller av en i Finland hemmahörande person
och som får brukas i Finland, får föras in till Sverige och
tillfälligt brukas här utan svensk trafikförsäkring och utan
att fordonet är registrerat. Föraren ska kunna styrka sin
identitet med lämplig handling.

På ett fordon som inte tillhör eller brukas av finländska
staten ska det finnas en skylt fastsatt, som visar att
gällande finländsk trafikförsäkring finns.

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får
meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med
Polismyndigheten. Förordning (2014:1248).