Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

SFS nr
1977:785
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1977-10-27

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har intagits som
bilaga till denna förordning, skall lända till efterrättelse./n1/

//n1// Bilagan ej med här//